Ochrana osobných údajov
  1. Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. V prípade objednávky je e-mail kupujúceho zaslaný do portálu Heureka a to len za účelom vytvorenia dotazníka podľa podmienok overené zákazníkmi.
  3. Preádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, adresa pre zaslanie faktúry, telefónne číslo, e-mailová adresa, (v prípade, ak je kupujúcim právny subjekt: IČO, DIČ, názov firmy).
  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky (prípadne zasielania informačného letáku v podobe e-mailovej správy, avšak len po súhlase zákazníka).
  5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.